habitatge unifamiliar a Roda de Berà

Roda de Berà

Igual que en tots els nostres encàrrecs, iniciem la feina amb un anàlisi de les demandes del promotor i les característiques del solar. Decidir la col·locació adequada de l’edificació dins el solar és bàsic per aconseguir una correcta distribució dins i fora de l’habitatge, que possibiliti els diferents usos amb les millors condicions per a cadascun d’ells. Les condicions d’aquest projecte eren un habitatge de segona residència, amb piscina i aparcament descobert per a 3 cotxes.