habitatge unifamiliar en desnivell a Calafell

Calafell