Habitatge unifamiliar a Roda de Berà

Igual que en tots els nostres encàrrecs, iniciem la feina amb un anàlisi de les demandes del promotor i les característiques del solar. Decidir la col·locació adequada de l'edificació dins el solar és bàsic per aconseguir una correcta distribució dins i fora de l'habitatge, que possibiliti els diferents usos amb les millors condicions per a cadascun d'ells. Les condicions d'aquest projecte eren un habitatge de segona residència, amb piscina i aparcament descobert per a 3 cotxes.

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà entropia arquitectura - Casa Roda de Berà

L'habitatge es planteja amb la seva façana principal oberta a sud, disposant davant seu un ampli espai, amb sol durant tot el dia, del que gaudiran la piscina, terrassa i jardí. Al lateral oest, en zona deprimida respecte la resta del solar, s'ubica l'aparcament i accés a la parcel·la. El tractament i la disposició dels accessos i de l'entorn proper aconsegueixen la privacitat dels espais exteriors d'oci, que queden a recer de les vistes.

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà

Dins l'habitatge, la distribució és lineal, passant de l'àmbit més públic (zona de dia) al més privat (zona de nit), amb el dormitori principal a la zona més privada de la casa.

Tots els espais i estances gaudeixen d'il·luminació i ventilació natural, i hem tingut especial cura en plantejar espais que permetin la ventilació creuada, de manera que la temperatura interior de la casa sigui la més confortable possible, possibilitant reduir l'ús de la instal·lació de sistemes de refrigeració. Fet que s'aconsegueix amb l'ajuda, també, de la protecció solar que ens ofereix el porxo en voladís.

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà

La zona de dia -que comprèn la cuina, zona menjador i sala-, és un espai únic molt obert i relacionat amb l'exterior amb grans balconeres, donant la sensació que l'exterior, el jardí, entra dins la casa; tant és així, que quan s'obren les balconeres de la sala, desapareix la cantonada... hem fet "un invent" per evitar que els perfils de la fusteria interfereixin en les vistes que tenim des de l'interior, i és més, fins i tot hem evitat col·locar un pilar on hagués estat "lògic" i fàcil, de manera que el porxo queda en voladís.

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà

Suprimir un pilar No és un fet que es pugui decidir a obra, treure'l perquè ens molesta a la vista, com si fos un moble. Aquesta decisió ha d'estar presa i valorada des de projecte, i implica considerar-ho en la concepció i càlcul de l'estructura de l'habitatge.

Un altre pilar "desaparegut" és el que es trobaria suportant el volum de l'estudi, que hem deixat en voladís sobre la sala.

S'ha buscat la versatilitat de la casa, una porta corredissa que queda oculta, serveix per independitzar la zona de nit respecte la zona de dia. L'estudi de la planta primera, també entra en la consideració de la zona de dia, pel que es relaciona directament amb aquesta a través de l'escala d'accés i el doble espai. D'aquesta manera també fugim del plantejament d'habitatge en dues plantes, atès que l'estudi i la terrassa superior els entenem com una prolongació dels espais de la planta baixa.

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà

Des de la sala tenim vista i accés tant a l'ampli espai exterior de jardí i piscina, com al pati obert posterior. La disposició de l'escala permetrà una certa privacitat de la sala alhora que permeabilitat de visió i accés entre aquest espai i el pati posterior, a la vegada que amb l'entrada de la casa.

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà

El volum de la planta primera es perllonga generant un espai cobert davant de la sala. Les dimensions i configuració de l'estudi permetran la seva funció com espai polivalent i fins i tot com a dormitori addicional.

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà
entropia arquitectura - Casa Roda de Berà entropia arquitectura - Casa Roda de Berà

Hem plantejat l'aparcament exterior a nivell de l'accés a la parcel·la, mentre que la casa queda més elevada, d'acord al terreny existent. Aquesta col·locació de l'aparcament afavoreix una mínima excavació, atès que el terreny de la parcel·la es troba per sobre del nivell del carrer. Per aquest motiu tampoc vam veure necessari un porxo per ocultar la visió dels cotxes des de la casa ni a la inversa.

L'accés de vianants cap a la casa es realitza mitjançant graons que es disposen a mode de plataformes donant lloc a un accés agradable, suau i acord amb el plantejament del jardí.

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà entropia arquitectura - Casa Roda de Berà

Situació: Roda de Berà

Client: privat

Projecte: 2013

Construcció: 2013-2015

Superfície construïda: 198 m2

entropia arquitectura - Casa Roda de Berà entropia arquitectura - Casa Roda de Berà entropia arquitectura - Casa Roda de Berà