HABITATGES PLURIFAMILIARS

Tant per un conjunt d'habitatges, habitatges en filera o per edificis d'habitatges plurifamiliars, un cop avaluats els requeriments inicials projectem l’edifici residencial de manera que resolgui les expectatives del promotor -tècniques, estètiques i econòmiques-, aconsellant sobre les tipologies d’habitatge més adequades d'acord amb l'usuari final al que van destinades.

Serveis

A entropia arquitectura us acompanyem en tot el procés de qualsevol dels serveis que realitzem.

Ens distingim per la comunicació permanent amb els nostres clients i us aconsellarem en tot el que necessiteu.

Veure'ls tots
Llegir més

CÈDULES D’HABITABILITAT I CERTIFICATS D'EFICIÈNCIA ENERGÈTICA

Redactem i tramitem certificats per la obtenció del la Cèdula d'Habitabilitat, així com per...

Llegir més

CLAUS EN MÀ

Si no voleu haver-vos de preocupar per les obres, nosaltres ens encarregarem de tots els treballs, des de...

Llegir més

EQUIPAMENTS

Com a tret més important reforcem la funcionalitat sense deixar de banda que un edifici públic és...