Serveis

A entropia arquitectura dissenyem el projecte, dirigim i supervisem les obres de la teva casa a mida de les teves necessitats i manera de viure.

Des del principi mantindrem un diàleg continu per desenvolupar aquell espai que millor se t'adapti i on ets sentis còmode. El nostre objectiu és aconseguir la casa que desitges

Ja sigui la reforma d’un petit espai o la d’una casa sencera, a entropia arquitectura valorem les diferents possibilitats que ofereix l’espai a reformar, adequant-lo a les noves necessitats i conservant i revaloritzant aquells detalls d’interès existents.

Després de l'anàlisi adequada, redactarem el projecte que pertoqui i conclourem amb la supervisió i direcció de les obres.

Tant per un conjunt d'habitatges, habitatges en filera o per edificis d'habitatges plurifamiliars, un cop avaluats els requeriments inicials projectem l’edifici residencial de manera que resolgui les expectatives del promotor -tècniques, estètiques i econòmiques-, aconsellant sobre les tipologies d’habitatge més adequades d'acord amb l'usuari final al que van destinades.

Redactem i tramitem certificats per la obtenció del la Cèdula d'Habitabilitat, així com per l'obtenció del Certificat d'Eficiència Energètica.

Oferim el servei complet, que s'inicia amb la visita de l'immoble a certificar, i es finalitza amb l'entrega del document oficial emès per l'Agència de l'Habitatge de Catalunya i l'Institut Català d'Energia.

Per a més informació pots visitar la nostra web www.cedulavendrell.com

Si no voleu haver-vos de preocupar per les obres, nosaltres ens encarregarem de tots els treballs, des de l’inici del projecte fins al final amb l’entrega de l’obra acabada.

Reunions i contactes amb el constructor, amb industrials i instal·ladors, visites i tria de materials, revestiments, paviments... si et sembla una feina feixuga, avorrida o simplement prefereixes dedicar el teu temps a altres coses, ens podem ocupar de tots els aspectes de l'obra i la seva gestió. Et mantindrem informat dels diferents passos amb la freqüència que desitgis.

L'Interiorisme es troba en qualsevol àmbit, gran o modest i el bon interiorisme no depèn de l'escala.

A qualsevol àmbit –local comercial, habitatge, etc.- entrem en l’arquitectura del detall, amb una actuació a l’escala adequada donem als diferents espais la imatge que necessiten.

El disseny de l'interiorisme que desenvoluparem a entropia arquitectura, pot anar lligat a un projecte d'obra nova o reforma que estiguem redactant alhora, o ser un treball totalment independent.

A entropia arquitectura redactem informes sobre l’estat de qualsevol tipus d’edifici, habitatge o local, enumerant i descrivint les seves possibles patologies –útil, per exemple, com a informació prèvia a la compra d’un edifici o habitatge-, ja sigui per tenir-ne un coneixement particular o per tramitacions judicials (informe pericial).

Determinats habitatges van ser construïts sense llicència o s'hi van fer obres sense aquesta. Això provoca que l'habitatge o edificació en qüestió quedi en situació irregular davant l'administració.

Per que una edificació construïda sense llicència passi a estar en situació regular, sovint es necessita un projecte de legalització que n’expliqui les seves condicions i sol·liciti la seva legalització. Aquesta regularització, és necessària per a qualsevol actuació posterior de reforma, ampliació, venda, etc.

A entropia arquitectura analitzarem el teu cas i t'assessorarem i resoldrem la documentació necessària per a poder legalitzar el teu habitatge o edificació.

Sovint, en obrir un nou negoci o per actualitzar-lo es necessita condicionar el local on s’hi estableix. El condicionament pot comportar des de la renovació o realització de les instal·lacions al disseny de tot l’espai, incloent projecte de reforma i obres o no, segons el cas.

Ens n'encarreguem de manera parcial o total segons les teves necessitats, assessorant-te en tot moment en els tràmits que necessitis.

Com a tret més important reforcem la funcionalitat sense deixar de banda que un edifici públic és sempre una referència allà on es situï, una fita que ha d’ajudar a endreçar l’entorn, tant si l’edifici és d’obra nova com si es tracta d’una rehabilitació. Pensem en escoles, centres mèdics, poliesportius, teatres, museus..., etc.

Tindrem en compte l'ús i la funcionalitat per al correcte disseny dels espais, la supressió de barreres arquitectòniques, l'eficiència energètica i tots aquells aspectes i característiques necessaris per aconseguir un edifici còmode i agradable que a més resulti de fàcil manteniment.