Casa unifamiliar en desnivell al Vendrell

La mida del solar on es situa l'habitatge, estret i allargat i amb una pendent pronunciada, determinen la seva resolució.

L'habitatge es dissenya en un sol volum de forma rectangular amb dues plantes d’usos totalment diferenciats.

La casa té una aparença discreta des del carrer, des d’on només s’endevina una sola planta, i es presenta amb tota la seva alçada a la part posterior del solar.

Casa Francas

La planta d’accés a peu de carrer correspon a la planta primera, on es desenvolupa l’habitatge pròpiament dit, a la planta baixa es situen l’aparcament, espais auxiliars de la casa i una zona d’esbarjo, més relacionada amb el terreny i amb sortida al jardí de la part posterior.

L’estructura de l'habitatge és de parets de càrrega, la senzillesa de la solució constructiva va permetre la seva construcció utilitzant pocs mitjans i personal.

Casa Francas
Casa Francas Casa Francas
Casa Francas Casa Francas
Casa Francas Casa Francas Casa Francas Casa Francas
Casa Francas Casa Francas
Casa Francas

Situació: El Vendrell

Promotor: privat

Projecte: 2006

Construcció: 2006 – 2007

Superfície construïda: 310 m2