Passarel·la per vianants sobre la riera de la Bisbal

Passera Vendrell

Considerant el diferent caràcter i ús d’ambdós costats de la riera, l’ample de la passarel.la varia per fer-se més ample al desembocar al passeig de les bòbiles.

Aquesta diferència d’amplada de la passarel.la també compleix una funció “d’engany” visual, donat que des del costat del botafoc, on la passarel.la és més estreta es genera una falsa perspectiva donant la sensació que la passarel.la és més curta i així el centre del vendrell es percep més proper. Des del costat del passeig de les bòbiles es produeix l’efecte contrari.

Passera Vendrell

En aquesta proposta s’emfatitza l’actuació en el costat del passeig de les bòbiles disposant un “mástil”

Passera Vendrell Passera Vendrell Passera Vendrell

Pel que fa al funcionament estructrural el pal de vela, ancorat al terreny, s’encarrega de subjectar la passarel.la mitjançant un tirant per banda que surt del cap i que en un punt determinat es divideix i suspendre el tauler en diferents punts.

En aquest cas, el tauler de la passarel.la és de secció molt prima, donat que la major responsabilitat estructural recau sobre el pal de vela.d’acer corten del que parteixen un tirant per banda que subjecten la passarel.la que finalment desemboca a la vorera oposada.

Aquest “mástil”, o pal de vela, entra en diàleg amb la xemeneia existent, remanent de l’antiga fàbrica miret i significaria una nova fita visible des de força distància i prenent un marcat protagonisme.

Passera Vendrell Passera Vendrell

Situació: El Vendrell

Promotor: Ajuntament del Vendrell

Concurs selecció: 2010

Projecte executiu: 2011

Construcció: Pendent