Espai de Divulgació Mediambiental al Vendrell

Emplacament Mediambiental Vendrell

Aquest equipament municipal es troba situat al barri del Pèlag. Ben a prop del centre del poble, proper a altres espais d'activitat, mercat, escola, ferrocarril, autobusos..., i amb un aparcament públic proper. Fets que faciliten l'accés a aquest equipament, alhora que l'identifiquen com a punt de trobada.

Emplacament Mediambiental Vendrell

Donat que serà un espai públic, entenent que es destina al poble, es projecta "obert" i transparent. Els usos que es donen a l'interior del local són visibles des de l'exterior, de manera que es convida a entrar i participar-hi.

Emplacament Mediambiental Vendrell

Els diferents usos tenen com a denominador comú la divulgació i el coneixement. I dins aquest mateix espai també hi té cabuda un punt d'atenció al ciutadà on poder presentar qualsevol qüestió i fins i tot queixa que tingui a veure amb la temàtica mediambiental.

Emplacament Mediambiental Vendrell

El programa d'usos que defineix l'espai de divulgació Mediambiental es concreta bàsicament en espais expositius, espai de consulta, punt d'atenció i aules; en tant que com espai de divulgació i educació, es planteja com un espai dinàmic, a on freqüentment es realitzin xerrades i tallers. Estarà obert a tots els públics, des dels més petits als més grans, ja sigui des de les visites des de les escoles, associacions, famílies, o persones en particular.

Emplacament Mediambiental Vendrell

L'accés a l'Espai de divulgació Mediambiental es produeix per un espai central, transparent, permeable i relacionat visualment amb l'exterior on ens trobarem amb el Punt d'Atenció Mediambiental al Ciutadà on ens atendran per qualsevol consulta (tramitacions, queixes...) i ens orientaran sobre l'equipament en sí. Ben proper hi tindrem l'espai o àmbit de consulta, amb ordinadors i biblioteca de documentació específica referida al medi ambient, els recursos naturals i la seva gestió.

Emplacament Mediambiental Vendrell

A banda i banda d'aquest espai central es desenvolupen els diferents espais expositius, que amb exposicions temporals ens explicaran les diferents actuacions que es donen al poble des de la regidoria de medi ambient, així com exposicions educatives i de divulgació.

Emplacament Mediambiental Vendrell

Acompanyant la idea d'espai de divulgació mediambiental, i a tot el llarg de la zona central es realitza una àmbit de jardí i hort vertical cobert. Es tracta d'un espai exterior disposat en franja permetent ser gaudit des de tota aquesta zona central de l'equipament, de manera que a més de tenir una visió cap al carrer, el vial ocupat sobretot per cotxes en circulació o aparcats, també tindrem la visió cap a un exterior propi, més amable, amb vegetació, natural. Un exterior cobert al qual també s'hi tindrà accés per poder realitzar tallers específics.

Emplacament Mediambiental Vendrell

Annex als espais expositius podrem accedir a les aules, que segons el mateix plantejament general de tot l'espai, es plantegen obertes, podent-les utilitzar com a recorregut expositiu, o bé tancar-les mitjançant grans portes corredisses obtenint una o dues aules, segons necessitat. Aquestes se situen en àmbits que necessiten més opacitat i amb possibilitat d'enfosquir-se per poder passar audiovisuals, fer tallers o xerrades tenint l'atenció posada en la persona docent, i on per tant evitem distraccions amb l'exterior. Aquestes aules estan pensades per acollir nens de les diferents escoles del municipi, essent una prolongació de l'escola i l'espai educatiu d'aquesta. Les aules ofereixen una eina al professorat per poder desenvolupar i ampliar les tasques d'ensenyança, a part de complementar-les.

Explicació, taller i aprenentatge, es pot dur tot a terme en l'equipament de divulgació mediambiental. Si el taller en concret ho requereix, es podran utilitzar les piques, tant interiors com exteriors, de què es disposa.

Emplacament Mediambiental Vendrell

Així doncs es projecta un gran espai obert al poble i per ús del poble. Espai que a vegades podrà acollir un mateix tema, que se'ns presentarà a l'exposició, se'ns explicarà a la xerrada, i amb la que experimentarem en el taller. I espai que a vegades es subdividirà en diferents espais amb diferents temes. Però tot dins una mateixa temàtica mare general, tot allò relacionat amb el respecte al medi ambient, l'aprofitament responsable dels seus recursos, el reciclatge, la gestió dels residus que generem, la recuperació dels espais naturals que ens envolten i en definitiva, l'estima a la natura.

Emplacament Mediambiental Vendrell Emplacament Mediambiental Vendrell