Reforma de local comercial sense ús al centre del Vendrell

Reforma local Vendrell

Després del tancament d’una activitat centenària com a obrador de pastisser, calia reformar un local per adaptar-se a les condicions i necessitats actuals en tots els seus aspectes.

Partíem d’un local existent de planta baixa i planta semisoterrani, on, la major part de la seva superfície estava destinada a magatzem i obrador, i una superfície menor a espai de venda al públic. Per accedir a l’àmbit públic, a peu de carrer, calia salvar un graó a l’entrada. L’àmbit privat es trobava desenvolupat en dues plantes, havent de salvar també diverses escales per accedir a diferents espais que, a més, estaven poc il.luminats.

Reforma local Vendrell

El nou local comercial no tenia un ús específic definit, pel que calia dissenyar un espai que reunís el màxim de condicions que el fessin apte per múltiples activitats possibles. Es va optar per plantejar el màxim de superfície a un sol nivell, a peu de carrer, tot millorant-ne les condicions d’accessibilitat; i reservar un àmbit en soterrani com a possible magatzem. Un altre punt important era aportar llum natural a aquell espai tan fosc. I finalment, incrementar la possible superfície d’aparadors.

Reforma local Vendrell

El local on havíem d’intervenir comptava amb força longitud de façana donant front a un carrer força concorregut i amb finestres petites que caldria ampliar, optimitzant la superfície d’aparador i l’entrada de llum natural. Les façanes de l’edifici on es trobava el local estan catalogades, i per tant la modificació de les seves obertures havíen de respondre a un determinat criteri compositiu de façana. Vam decidir aprofitar per posar ordre a tot el conjunt de finestres que presentaven cert desordre i no es corresponien del tot amb el que pertocaria.

Reforma local Vendrell

Les diferents actuacions s’havien de resoldre sense perdre de vista el fet de trobar-nos en una edificació antiga, de 4 plantes, amb parets de pedra i sostre amb bigues de fusta, amb una estructura que no es trobava en òptimes condicions després de la seva vida útil. Caldria doncs, reforçar l’estructura.

Reforma local Vendrell

Amb la nostra intervenció també es va incrementar l’alçada lliure de l’àmbit públic fent possible, a més, la col.locació de fals sostre que permetria allotjar-hi màquines d’aire condicinat i una distribució d’il.luminació per sostre. També es van adequar i actualitzar les instal.lacions existents, tant pel que fa a subministrament d’aigua i electricitat, com sanejament.

Tot local comercial necessitaria d’un bany. Donat que comptàvem amb un pati interior i havent estudiat la xarxa de sanejament existent, vam optar per distribuir un bany amb sortida a aquest pati, de manera que podria tenir i.luminació i ventilació natural, alhora que es possiblitaria l’accés al pati per neteja.

Reforma local Vendrell

Diuen els nostres clients que durant les obres, al seu local li van començar a "aparèixer moltes núvies". Aquesta és una frase feta que s’utilitza per expressar que alguna cosa desperta l’interés de molta gent. En aquest cas, abans d’acabar les obres del local que quan vam iniciar no tenia un ús "específic definit", ja en van concretar un. El primer ús d’aquest local ha estat el d’una cadena d’òptiques. Aquesta franquícia va poder adaptar molt ràpidament el local al seu ús específic. Aquesta adaptació va anar a càrrec dels seus projectistes i no té res a veure amb entropia arquitectura, és a dir, no som els autors de la decoració i distribució de l’òptica que s’hi ha ubicat.

Sabem que, si és necessari, l’espai resultant del nostre projecte i obra podrà acollir diversos usos diferents.

Reforma local Vendrell

Situació: El Vendrell

Promotor: privat

Projecte: 2017

Construcció: 2018

Superfície construïda: 160 m2